DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Norges første diakonisse

Cathinka Augusta Guldberg (1840-1919) er grunnleggeren av Norges første sykepleierskole. En banebrytende skikkelse og nyskapende pioner i en krevende tid for kvinner. Drivkraften i Cathinka Guldbergs virksomhet var det kristne kallet. Hun så nøden i samfunnet, og hun gjorde noe med det. Siktemålet var å nå nødlidende mennesker med hjelp og kvalifisert omsorg. Diakonisseanstalten ble derfor det første sted som utdannet diakonisser (sykepleiere) i Norge. Diakonisseanstaltens sykehus flyttet i 1895 til Lovisenberg (i dag Lovisenberg Diakonale Sykehus).

 

Mange sammenligner Cathinka med Florence Nightingale, og med god grunn. De gikk på samme skole og fikk den samme utdannelsen i Tyskland ved Diakonisseanstalten Kaiserswerth.

Florence Nightingale ble født i 1820 i England, tyve år før Cathinka Guldberg. Florence var en intelligent og viljesterk personlighet som kjempet for kvinners rettigheter, uavhengig av status og familienavn. Hun henga seg etter hvert til sykepleien, etter det hun selv beskriver som et hellig kall. Hun dro til Kaiserswerth og kalte Theodor Fliedner sin første læremester.

Cathinka Guldberg årskull bilde