DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

1868 - 1869: DET FØRSTE KULLET 

November 1868. Vinteren hviler som en kald og mørk hånd over hovedstaden. Men heldigvis er det flere varmende lyspunkter underveis i solens fravær. Cathinka Guldberg har nylig grunnlagt Norges første Diakonisseanstalt på Grønland i Oslo, og i januar 1869 er det aller første diakonisse-kullet innlosjert i hovedstaden. Seks vidt forskjellige, men like enestående historiske foregangskvinner for sykepleien som fag og yrke i Norge. 

Agnete Christiansdatter Bakkerud

Karen Tallaksdatter Gaaskjend

Kaisa Henriksdatter

Christi Johnsdatter Skaale

Gjertine Johannesdatter Treidene

Hanna Hansdatter

Vi har dessverre ikke bilder av samtlige fra det første kullet, men de vi har tilgjengelig er publisert nedenfor.  

Karen Tallaksen (nr. 2)

f. 1848 fra Arendal

Martha Olsen (nr. 11)

Ankom 25.4.1869

Agnethe Bakkerud (nr. 1)

f. 1849 fra Vang på Hedemarken

Dorthea Zeiffert (nr. 13)

Ankom 5.5.1869

2017 - 2018: Sykepleien spirer

Vi spoler frem til april 2017. Vinteren nekter plent å slippe taket, men kan lite gjøre for å bremse vårens standhaftige fremmarsj. På plenen utenfor det gamle Diakonissehuset blomstrer livet nok en gang, som det har gjort i snart 130 år. Spirer gjør også miljøet på Lovisenberg Diakonale Høyskole. Sykepleien som studieretning er i vinden, og i flere år på rad har LDH hatt veldig gode søkertall til sin bachelor i sykepleie. 

 

I 2017 hadde LDH totalt 4383 søkere hvor 803 av disse plasserte LDH på førsteprioritet. – Vi gleder oss til å ta imot nye studenter på Lovisenbergområdet til høsten, og gjør vårt aller beste for å gi en utdanning som er engasjerende i studietiden, og som arbeidsgivere etterspør, avslutter Lars Mathisen, rektor ved LDS.

Leder for Studentparlamentet (SP) Silje Beate Høgstøyl og sekretær for SP Kristine Holm Kjærnes er glade for nyheten om de gode søkertallene.