DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Galleri

Her vil vi publisere bilder og filmer fra Lovisenbergs begynnelse til nåtid. 

Fra Diakonissehusets 90 års jubileum

En reise i bilder som viser våre historiske og ikoniske bygninger ta form.