DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Kaiserswerth

Grunnlagt av Theodor Fliedner (1800 – 1864), også kjent som Florence Nightingales læremester. Etter å ha studert teologi fikk Fliedner en prestestilling i den lille byen Kaiserswerth, vest for Düsseldorf. Da menigheten ikke lenger hadde midler, reiste han rundt for å samle inn penger til menighetens virksomhet og egen lønn. En reise som brakte han både til England og Nederland. I Nederland møtte han diakoner og diakonisser i arbeid som tilhørte trossamfunnet mennonittene. I England møtte han Elisabeth Fry, som viste han arbeidet hun drev blant fattige og fanger. Midlene Fliedner samlet inn, brukte han til å åpne et sted for frigitte kvinnelige fanger i Kaiserwerth i 1833. Deretter startet han en barnehage og et lærerinneseminar. Den 13. oktober 1836 etablerte han diakonisseanstalten Kaiserswerth. Til denne utdanningsinstitusjonen inviterte han kvinner som ville lære seg sykepleie og få bibelkunnskap.

Fliedners initiativ spredde seg etter hvert utover Tysklands landegrenser, og i 1864 var det 30 diakonisseanstalter i flere land. Til sammen hadde de utdannet 1600 søstre, blant annet en velkjent dame med elevnummer 134. Hennes navn er Florence Nightingale. 

Bilde av Diakonissenstalten i Kaiserswerth