DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Rikke Nissen

Rikke Nissen var en norsk sykepleiepioner og Norges første lærer og forfatter i sykepleiefaget.

Hun var velutdannet og hadde aldri tenkt å bli diakonisse, men hadde gjort seg kjent med diakonisseanstalten i Stockholm. Hun hadde også vært på reise i Tyskland og blitt kjent med Kaiserswerth og en annen diakonisseanstalt i Neuendettelsau, bygget opp av en prest som het Wilhelm Löhe. Det hun så her ble hun veldig betatt av. I Neuendettelsau var søstrene selvstendige og de fikk mer ansvar. Löhe var  prest og sjelesørger. Rikke var en sterk og bevisst kvinne og var fascinert av tankegangen hun møtte her. Hun hadde ikke tenkt å bli diakonisse, hun arbeidet for saken og skrev om den og snakket om den, og hun ble en del av disse kvinnene som arbeidet saken fram.

Nissen var ansatt som læresøster ved Diakonisseehuset i 1870, og var i 1877–1878 husmor ved diakonissehuset i Bergen. Hun fremhevet idéen om et søsterfellesskap ledet av kvinnene selv. Nissen utgav Lærebog i Sygepleie i 1877, Norges første i sitt slag, og startet i 1884 bladet Fra Diakonissehuset.