DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Tidsbilder

Parallellt med det gryende pionerarbeidet som ble startet av Cathinka på Grønland i 1868, og som senere fortsatte på toppen av Lovisenberg, skjedde det mange viktige begivenheter i det norske samfunnet. 

1827

I 1827 kom en ny skolelov som slo fast at det skulle etableres fastskoler. Det ble bestemt at det skulle bygges egne skolehus ved alle hovedkirkene. Kirkene skulle ha en kirkesanger eller klokker som samtidig skulle være lærer. Byggingen av skoler i Nannestad og Ullensaker var delvis i gang, men skjøt fart da Guldberg-familien kom flyttende. 

1848

På en kald og mørk januarkveld i Christiania by i 1848 ble de aller første gasslyktene tent. Et spesielt øyeblikk for byens befolkning, uten tvil. Frem til den 3. januar hadde vekterne tent oljelamper, men på denne dagen – Cathinkas åttende fødselsdag – skinte de nye lyktene og kastet skygger for første gang. 

1854

Norges første jernbane ble offisielt åpnet 1. september i 1854. Strekningen gikk mellom Christiania og Eidsvoll, og fikk navnet Hovedbanen. Ullensaker fikk to stasjoner på Hovedbanen. En på Kløfta, og en i Trøgstad. Sistnevnte er ligger ikke langt unna Hovind kirke og Lauten prestegård hvor Carl August Guldberg, Cathinkas far, begynner å jobbe som prest i 1859.

1860

Urent drikkevann kombinert med dårlig renovasjon skapte et alvorlig helseproblem på 1800-tallet. Akerselva var en sentral drikkevannskilde for beboerne i hovedstaden, men ble etter hvert forurenset av fabrikkene, søppel fra husholdningene og tømming av innhold fra utedoer. I 1860 vedtok Stortinget en sunnhetslov for å få bukt med de hyppige utbruddene av epidemier som kolera og tyfoidfeber. 

Tidsbilder

Parallellt med det gryende pionerarbeidet som ble startet av Cathinka på Grønland i 1868, og som senere fortsatte på toppen av Lovisenberg, skjedde det mange viktige begivenheter i det norske samfunnet. 

1827

I 1827 kom en ny skolelov som slo fast at det skulle etableres fastskoler. Det ble bestemt at det skulle bygges egne skolehus ved alle hovedkirkene. Kirkene skulle ha en kirkesanger eller klokker som samtidig skulle være lærer. Byggingen av skoler i Nannestad og Ullensaker var delvis i gang, men skjøt fart da Guldberg-familien kom flyttende. 

1848

På en kald og mørk januarkveld i Christiania by i 1848 ble de aller første gasslyktene tent. Et spesielt øyeblikk for byens befolkning, uten tvil. Frem til den 3. januar hadde vekterne tent oljelamper, men på denne dagen – Cathinkas åttende fødselsdag – skinte de nye lyktene og kastet skygger for første gang. 

1854

Norges første jernbane ble offisielt åpnet 1. september i 1854. Strekningen gikk mellom Christiania og Eidsvoll, og fikk navnet Hovedbanen. Ullensaker fikk to stasjoner på Hovedbanen. En på Kløfta, og en i Trøgstad. Sistnevnte er ligger ikke langt unna Hovind kirke og Lauten prestegård hvor Carl August Guldberg, Cathinkas far, begynner å jobbe som prest i 1859.

1860

Urent drikkevann kombinert med dårlig renovasjon skapte et alvorlig helseproblem på 1800-tallet. Akerselva var en sentral drikkevannskilde for beboerne i hovedstaden, men ble etter hvert forurenset av fabrikkene, søppel fra husholdningene og tømming av innhold fra utedoer. I 1860 vedtok Stortinget en sunnhetslov for å få bukt med de hyppige utbruddene av epidemier som kolera og tyfoidfeber.