DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Undervisningen

I boken Diakonissehusets første hundre år skriver professor J. Nicolaysen følgende i Magazin for Lægevidenskap at en operasjon utført på Diakonissehuset er utført med "udmærked Nøjagtighed, hvormed alle Forskrifter ere blevne udførte paa Diakonissehuset, og den omsorgsfulde og venlige Pleje, som er bleven Patienten til Deel af de vel opplærte Diakonisser."

Man kan stusse over at diakonissene ble kalt "vel opplærte". I 1869 var de jo bare elever og prøvesøstre. Men sett i forhold til datidens gangkoner, var de vel utdannet. Den positive omtalen faller i stor grad tilbake på på de tre som hadde ansvaret for undervisningen; Cathinka Guldberg, søster Rikke Nissen og Diakonissehusets første lege, Frantz Kiær.

Dr. Kiær fremholdes som en omhyggelig lege som satte store krav. Samtidig viste han også en varm interesse for saken. Han underviste dels ved sykesengen, dels i særskilte timer og ved obduksjoner. Undervisningen omfattet anatomi og de tegn som viser pasientens sykdom, bandasjelære og annen sykepleie. 

Elevene fikk også undervisning i sang, regning, skriving, lesing samt håndarbeid og praktisk husstell. Cathinka deltok også i selve undervisningen. Hun var en verdifull ildsjel i den daglige veiledningen og i sine bibeltimer, men hun hadde også sin del av undervisningstimeplanen og gjennomgikk da Fliedners Hausordnung.